Association management

Asociacijos organai:

  • Susirinkimas – aukščiausiasis Asociacijos organas;
  • Valdyba – kolegialus valdymo organas. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas (prezidentas);
  • Vykdomasis direktorius - vienasmenis valdymo organas.