Asociacijos valdymas ir struktūra

Asociacijos organai:

  • Susirinkimas – aukščiausiasis Asociacijos organas;
  • Valdyba – kolegialus valdymo organas. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas (prezidentas);
  • Vykdomasis direktorius - vienasmenis valdymo organas.

Visuotinis narių susirinkimas

Valdyba

Asociacijos valdybai vadovauja prezidentas (Laimutis Paškevičius nuo 2004 vadovauja UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“; www.medcentras.lt)
Asociacijos prezidentą pavaduoja viceprezidentas (Vidmantas Samuitis vadovauja nuo 1993 m. veikiančiai UAB „Bendrosios medicinos praktika“ klinikai Kaune; www.daktaras.lt)
Valdybos narė (vadovauja UAB ,,Stomatologijos poliklinika", Kauno Denticijos klinikai, www.kaunodenticija.lt)
Valdybos narė (vadovauja UAB "Medgintras" klinikai; www.siauresseimosklinika.lt/)
Valdybos narė (vadovauja Diagnostikos ir gydymo įstaigų asociacijai; http://www.diga.lt)
Valdybos narys nuo pat Asociacijos įkūrimo (1996-06-06)

Vykdomasis direktorius

Asociacijos einamajai veiklai vadovauja ir ją organizuoja Vykdomasis direktorius. Vykdomąjį direktorių iš atrinktų kandidatų renka Valdyba neterminuotam laikotarpiui (renkamas atviro balsavimo būdu).