Kodėl verta įstoti į asociaciją?

Tapus Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos nariu, atsiranda galimybė:

  • Kurti, keisti, tobulinti, o ne tik skųstis ir dejuoti. Pavyzdys: Asociacijos kryptingos veiklos rezultatas: panaikintas PVM sveikatos priežiūros paslaugoms; nuo 2009 m. privačios sveikatos priežiūros įstaigos nemokės Nekilnojamojo turto mokesčio; ligonių kasos pasirašė sutartis su privačiomis medicinos įstaigomis ambulatorinėms konsultacijoms, dienos chirurgijos paslaugoms; kt.
  • Aktyviai dalyvauti (daryti tiesioginę įtaką) sprendžiant aktualius privačiai medicinai sveikatos reformos klausimus. Pavyzdžiui, Asociacijos nariai dalyvavo 17 darbo grupių, rengiant tiek strateginius sveikatos sistemos dokumentus (Tolesnės sveikatos sistemos plėtros 2008−2020 metų metmenis; Papildomojo (savanoriško) sveikatos draudimo koncepciją, kt.), tiek teisės aktus, susijusius su sveikatos priežiūros veikla (Medicinos normas, įvairias tvarkas, kt.);
  • Bendradarbiauti ir konsultuotis su Asociacijos nariais, sprendžiant įstaigai aktualius klausimus. Asociacija išnagrinėjusi narių keliamas problemas, jas sprendžia sisteminiu būdu;
  • Iškelti privačių sveikatos priežiūros įstaigų diskriminacinius bei biurokratinių suvaržymų klausimus ir juos spręsti sisteminiu lygiu Asociacijos vardu;
  • Aktyviai dalyvauti formuojant patikimos, kokybiškos, profesionalios privačios medicinos įvaizdį;
  • Plėtoti partnerystės ryšius su kitų šalių sveikatos priežiūros įstaigomis, dalyvaujant tarptautinėse asocijuotose struktūrose;
  • Plėtoti verslo etiką ir skaidrią verslo aplinką privačioje medicinoje;
  • Bendrauti ne tik dalykiniais klausimais, bet ir pažinti vienas kitą, leisti kartu laisvalaikį renginiuose.