Žmogus 4

Vilija Vėlyvienė

Valdybos narė (vadovauja UAB "Medgintras" klinikai; www.siauresseimosklinika.lt/)