COVID-19 DETALIAI

2021-02-11

Pagrindinė informacija ir paskutinės "COVID-19" naujienos tiesiogiai, pateikiamos oficialiai:

Atsižvelgiant į tai, kad žiema į Lietuvą buvo užsukusi vos penkioms minutėms, norime akcentuoti, kad apart COVID-19 turime ir daug kitų virusų, kurie siautėja ir puola visus su nusilpusiu imunitetu.

Kviečiame sportuoti, mylėti save ir artimuosius: nelikite abejingi kosuliui, čiauduliui, temperatūrų pokyčiams ar dingusiam apetitui.

Plačiau apie ligų požymius, panašumus ir skirtumus rasite čia, išsamiai ir tiksliai:

___________________________________________________________________________________

LPSPĮ asociacija nori informuoti asociacijos narius bei privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovus apie paskutinius dokumentus ir nutarimus, kuriuos priėmė LR SAM Visuomenės sveikatos departamentas. Pabrėžiama, kad dokumentai ir priimti nutarimai tiesiogiai liečia asociacijos narius.

Dokumentus pateikiame nuo naujausio iki seniausio.

Asociaciją pasiekus naujienoms ir žinioms, įsipareigojame jus informuoti.

Išlikite sveiki,

2021-02-11 dienos Asociacijos raštas (nr. 2021/06) LR Vyriausybei ir LR SAM, "Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso) vakcinos įsigigijimo". Dokumentas ir informacija jame itin aktuali, siekiant pažaboti pandeminę situaciją bei norint pasiekti efektyvių vakcinavimo rezultatų. Pilną dokumentą rasite čia .

2021-01-29 dieną, Asociacija kreipėsi į LR Sveikatos apsaugos ministeriją, pateikdama "Siūlymus aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos sveikatos priežiūros dalies įgyvendinimo priemonių planui". Detalią dokumento informaciją rasite čia .

2021-01-21 dienos Asociacijos raštas nr. 2021/03, kuriuo kreipiamasi į LR SAM bei valstybinę ligonių kasą prie LR SAM, "Dėl įmokų į VLK administruojamą sąskaitą pacientų sveikatai padarytai žalai kompensuoti apskaičiavimo tvarkos pakeitimo". Pilną dokumentą rasite čia .

2021-01-21 dienos Asociacijos kreipimasis į LR Sveikatos apsaugos ministeriją (raštas nr. 2021/02) "Dėl COVID-19 PGR mėginių ėmimo ir antigeno tyrimų atlikimo įmonėse". Pilną dokumento tekstą rasite čia .

2021-01-15 dieną asociacijos pateiktas raštas LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui (dokumento nr. 2021/01) "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. sausio 15 d. posėdžio 1 klausimo: dėl odontologų rūmų veiklos pristatymo". Pilną kreipimosi tekstą rasite čia .

Asociacijos raštas, pateiktas 2020-11-26 LR SAM, Vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai, ir kopija LR Vyriausybės kanceliarijai, "Dėl vaikų abilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo projekto". Pilną raštą rasite čia .

Asociacijos raštas nr. 38, 2020-11-11 pateiktas LR Vyriausybei, LR SAM, Valstybinei ligonių kasai, Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie LR SAM, LR Konkurencijos Tarnybai ir Lietuvos savivaldybių asociacijai "Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reglamentavimo ir 2020 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymo projekto nr. 20-13842 teisinio reguliavimo praktinio įgyvendinimo problemų". Pilną dokumentą rasite čia .

Asociacijos raštas LR SAM 2020-10-05 Į 2020-09-16 Nr. Nr. (10.1.1.2E-422)10-6659 dėl atstovo delagavimo į darbo grupę "Dėl vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios abilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Dokumentą rasite čia.

Ir LR Konkurencijos tarnybos atsakymas. Dokumentą rasite čia .

Asociacijos raštas nr. 29, 2020-08-05 pateiktas konkurencijos tarnybai "Dėl ribojamos pacientų teisės pasirinkti ambulatorines specializuotas asmens apsaugos priežiūros paslaugas gauti ir /ar brangiuosius tyrimus bei procedūras atlikti kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje". Pilną dokumentą rasite čia.

2020-05-20 dieną asociacija parengė dokumentą LR Vyriausybei ir LR SAM "DĖL ĮSAKYMO „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" pakeitimo projekto (reg. nr. 20-6704)". Dokumente pateikiamos projekto pakeitimo rekomendacijos ir argumentai, kodėl į pastabas turi būti atsižvelgta. Rašte prašoma atsižvelgti į išdėstytus argumentus ir nepriimti Projekto bei juo siūlomų pakeitimų, kurie darytų neigiamą įtaką tiek ASPĮ veiklai, tiek apribotų pacientams teisę gauti prieinamas ASPP bei prieštarautų konstituciniams principams ir pagrindinėms žmonių teisėms ir laisvėms.

Pilną dokumentą rasite čia.

2020-05-14 dieną asociacija pateikė raštą nr. 23, LR Vyriausybei ir LR SAM "Dėl LR SAM Ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-04-29 sprendimo nr. V-1019 ,,Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etatinio ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų" pakeitimo". Dokumentu prašoma atšaukti šį Sprendimą ir suteikti teisę ir pareigą pačioms ASPĮ užtikrinti joje dirbančių Medikų ir kitų darbuotojų bei joje aptarnaujamų pacientų apsaugą nuo COVID-19 infekcijų vadovaujantis Ministro kitais sprendimais bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, taip pat įgyvendinant pasirengtus ir su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru suderintus privalomuosius Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų atnaujinimo ir teikimo ASPĮ planus. Dokumente pateikiami visi argumentai, skatinantys apsvarstyti šį prašymą.

Pilną raštą nr. 23 galite rasti čia .

2020-05-07 dieną LR SAM pasiekė dar vienas Asociacijos prezidento L.Paškevičiaus pasirašytas dokumentas "Dėl atsakymų į neatsakytus klausimus".Šiuo dokumentu LR SAM buvo priminta apie informaciją, kurios jie taip ir nepateikė pagal Asociacijos anksčiau siųstus raštus ir dokumentus. Dokumentu prašoma pateikti informaciją į neatsakytus klausimus ir patikslinti kitą pasirodžiusią oficialią informaciją.

Pilną raštą nr. 22 rasite čia.

2020-04-25, šį šeštadienį Asociacija parengė dar vieną raštą, skirtą LR Vyriausybei ir LR SAM: "Dėl planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo atnaujinimo etapais". Raštu pakartotinai kreipiamasi Asociacijos narių vardu (ankstesnis raštas buvo siųstas 2020-04-03, Nr.16) dėl asmens sveikatos priežiūros veiklos atnaujinimo etapais, suvaldžius koronovirusinės infekcijos COVID-19 plitimą Lietuvoje. Teikiame papildytus argumentus, pagrindžiančius būtinybę atnaujinti ASPP teikimą artimiausiomis dienomis bei siūlymus, kaip tai būtų galima padaryti, užtikrinant medicinos darbuotojų ir pacientų saugą nuo COVID-19 infekcijos. Tame pačiame rašte asociacija pateikia ir dvi ASPP etapinio atnaujinimo alternatyvas.

Dokumentą su argumentais ir detalizuotomis alternatyvomis rasite čia.

2020-04-22 dieną, Asociacija LR SAM pateikė siūlymus dėl planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo. Dokumente teigiama, kad Asociacija skubos tvarka apklausė narius ir teikia suvestinę informaciją (pažymint, kad per trumpą laikotarpį nebuvo galimybės surinkti iš Asociacijos narių informaciją ir ją kokybiškai apibendrinti).

Dokumentą su asociacijos pasiūlymais rasite čia.

2020-04-17 d., Asociacijos nariai pateikė raštą, adresuotą SAM, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriui bei VšĮ "Nacionalinio kraujo centrui" "Dėl COVID-19 PGR tyrimų kainų nustatymo Lietuvos privačioms medicinos laboratorijoms". Dokumente prašoma susipažinimui pateikti nustatytos 1 PGR tyrimo 32,57 Eur kainos skleistinę, argumentuojant, kad privačių laboratorijų pateikti 1 PGR tyrimo atlikimo realiai patiriamų kaštų paskaičiavimai rodo nustatytos kainos nepagrįstumą. Dokumentu prašoma, atsižvelgiant į aukščiau pateiktus faktus, pagrįstus ekonominiais paskaičiavimais, patvirtinti ekonomiškai (realiais kaštais) pagrįstas PGR tyrimų kainas - 1 PGR tyrimo, atliekamo laboratorijos reagentais, kainą – 58 Eur, sudarant sąlygas privačioms laboratorijoms atlikti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) PGR tyrimus nepatiriant nuostolių. Kartu su dokumentu pateikiami ir priedai: priedas Nr.1: Lietuvos privačiose medicinos laboratorijose atliekamo COVID-19 PGR tyrimo savikainos skaičiuoklė ir SAM patvirtinta kaina bei priedas Nr.2: Vokietijoje ,,MVZ Gemeinschaftslabor Cottbus“ privačiai laboratorijai už 1 PGR tyrimą valstybės sumokama kaina (128 Eur).

Visą dokumentą su priedais rasite čia.

Pirmadienį, antrą šv. Velykų dieną, asociaciją pasiekė SAM parengtas "Susitarimo dėl medikų ir kartu su jais dirbančių darbuotojų, teikiančių paslaugas dėl COVID-19 ligos darbo saugos ir darbo organizavio užtikrinimo" dokumento projektas. Atsižvelgiant į dokumente pateikiamus siūlymus, asocacija iš savo pusės pateikė pataisymus ir siūlymus. Dokumente teigiama: "Asociacija, kuri yra ir Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos narė, šiandien gavo LR sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) parengtą, daliai socialinių partnerių išsiųstą ,,Susitarimo dėl medikų ir kartu su jais dirbančių darbuotojų, teikiančių paslaugas dėl COVID-19 ligos darbo saugos ir darbo organizavimo užtikrinimo“ projektą (toliau – Susitarimo projektas), išreiškia susirūpinimą susidariusia situacija bei teikia Susitarimo projektui skubos tvarka pastabas bei siūlymus." Kartu su pasiūlymais, asociacija rašte išsakė lūkeswčius, kad jos nuo COVID-19 pandemijos pradžios pateikti siūlymai bus dėmesingai įvertinti ir įgyvendinti, o jų neįgyvendinimo atveju - Asociacijai bus pateikti aiškūs ir pagrįsti argumentai, kodėl į Asociacijos siūlymus nebuvo atsižvegta. Taip pat, atkreipiamas dėmesys į tai, kad privati medicina yra sudėtinė Lietuvos sveikatos sistemos dalis, o privačios ASPĮ kartu su valstybės ir savivaldybių ASPĮ, teikia Lietuvos gyventojams sveikatos priežiūros paslaugas susitelkusios kartu. Todėl privati medicina, kaip ir valstybės ir savivaldos, turi būti gerbiama ir vertinama kaip socialinis partneris, kuriam rūpi, kad SAM priimami sprendimai būtų teisingi ir pagrįsti, objektyvūs ir nešališki, kuriantys vertę Lietuvos gyventojams ir sveikatos sistemai.

SAM parengtą dokumento projektą rasite čia.

Asociacijos atsakymą su pasiūlymais ir pastebėjimais rasite čia.

2020-04-03 dieną, Asociacija ir "Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga" LR Vyriausybei, LR finansų ministerijai, VMI ir SAM pateikė raštą "Dėl 5 proc. PVM tarifo taikymo ne medicininės paskirties asmens apsaugos priemonėms, įsigytoms COVID-19 pandemijos (karantino) laikotarpiu". šiuo dokumentu, skubos tvarka prašydamos COVID-19 infekcijos pandemijos protrūkio karantino laikotarpiu įteisinti lengvatinį 5 proc. pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) tarifą, šiuo laikotarpiu įsigytoms ne med. paskirties asmens apsaugos priemonėms, kurias asmens sveikatos priežiūros įstaigos naudoja med. tikslais - ASPĮ darbuotojų bei pacientų apsaugai nuo COVID-19 virusinės infekcijos - teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. Paskelbus ekstremalią padėtį, minėtos AAP tapo neišvengiamai būtinos ir yra plačiai naudojamos ASPĮ koronavirusinės infekcijos plitimui sustabdyti sveikatos priežiūros (medicinos) tikslais - apsaugant asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius medikus bei kitus ASPĮ darbuotojus, taip pat pacientus nuo šios sveikatai ir gyvybei grėsmingos infekcijos. Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 2 str. 7 p. išdėstytu medicinos priemonės apibrėžimu, pandemijos metu šios priemonės turėtų būti laikomos medicinos pagalbos priemonėmis, nes be jų ASPĮ medicinos darbuotojai negalėtų atlikti tiesioginio (gydomojo) darbo, nepakenkdami savo, kitų medikų ar pacientų sveikatai.

Pilną dokumentą rasite čia.

Papildomai, asociacija pateikė raštą Nr. 12 "Dėl įtraukimo į sąrašą „Mokesčių mokėtojai, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19". Dokumente pateikiama informacija apie tai, kad į Asociaciją kreipiasi jos nariai dėl susidariusios ypatingai sunkios finansinės situacijos dėl koronovirusinės infekcijos COVID-19 protrūkio ir karantino paskelbimo. Atsižvelgiant į tai, kad daugelis Asociacijos narių dėl LR teisės aktais nustatytų karantino laikotarpiui veiklos apribojimų nebegali vykdyti savo finansinių įsipareigojimų todėl, kad nebegauna pajamų iš Nutarimu apribotos veiklos, ir dėl to susidariusią išskirtinai sunkią situaciją, raštu prašoma Lietuvos privačias asmens sveikatos priežiūros įstaigas įtraukti į sąrašą „Mokesčių mokėtojai, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19“, kad šios įstaigos galėtų nustatyta tvarka pretenduoti į pagalbos verslui mokestinių priemonių taikymą.

Pilną dokumentą rasite čia.

2020-04-03 dieną LR Vyriausybei, LR SAM ir Valstybinei ligonių kasai prie SAM pateikė raštą nr. 13 "Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų (tame tarpe brangiųjų tyrimų ir procedūrų) apmokėjimo COVID-19 infekcijos pandemijos karantino metu". Raštu prašoma paaiškinti ASP įstaigoms, atliekančioms brangiuosius tyrimus ir procedūras, kurių teikiamos paslaugas yra apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, nors ir jose atliekami brangieji tyrimai ir procedūros nėra numatyti Įsakyme V-1113, karantino laikotarpiu bus taikoma 1/12 taisyklė pagal dokumente nurodytą teisinį reguliavimą.

Pilną dokumentą rasite čia.

Sekantis raštas Nr.14 2020-04-03 dieną Asociacija pateikė raštą LR SAM, Vilniaus savivaldybei ir Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai: "Dėl asmens apsaugos priemonių poreikio privačioms laboratorijoms, teikiančioms SARS-CoV-2 RNR tyrimų atlikimo paslaugas". Raštu dėkojama už Laboratorijų įvertinimą ir suteiktą joms leidimą atlikti SARS-CoV-2 RNR tyrimus Lietuvos gyventojams. Laboratorijos, gavusios leidimus, nedelsiant maksimaliu pajėgumu pradėjo koronovirusinės infekcijos COVID-19 PGR tyrimus. Raštu atkreipiamas dėmesys, kad laboratorijose baigiasi būtinos priemonės, tad prašoma pagal galimybes aprūpinti Laboratorijas AAP ir reagentais, garantuojant, kad Laboratorijos savo ruožtu padarys viską, kad būtų operatyviai ir kokybiškai ištirtas kuo didesnis mėginių skaičius. Toliau rašte identifikuoti atskirų Laboratorijų poreikiai.

Pilną dokumentą rasite čia.

Taip pat, 2020-04-03 dieną buvo parengtas ir raštas Nr. 16 "Dėl veiklos atnaujinimo COVID-19 pandemijos situacijai pagerėjus". Raštu kreipiamasi Asociacijos ir jos narių vardu dėl asmens sveikatos priežiūros veiklos atnaujinimo, pagerėjus koronavirusinės infekcijos COVID-19 plitimo suvaldymui. Sulėtėjus COVID-19 plitimui ar perėjus į plato fazę, siūloma etapais atnaujinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų (medicinos, reabilitacijos, odontologiijos, slaugos ir kt.) teikimą atitinkamomis sąlygomis. Rašte detaliai išdėstymas siūlomas taikyti planas.

Pilną dokumentą rasite čia.

Kiek anksčiau, Asociacija pateikė raštą dėl 5 proc. PVM tarifo taikymo ne med. paskirties asmens apsaugos priemonėms, įsigytoms COVID-19 pandemijos laikotarpiu. Šį dokumentą 2020-04-08 dieną papildė dar vienas (nr. 17. "Dėl PVM tarifo laikino netaikymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms už jų įsigijamas medicinos ir apsaugos priemones"). Remiantis Europos Komisijos pateikta informacija, dokumentu prašoma leisti medicinos ir apsaugos priemones, importuotas iš trečiųjų šalių, netaikant muitų ir PVM, parduoti vidaus rinkoje, apmokestinant 0% PVM tarifu, jeigu jos parduodamos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ar laboratorijoms ir yra naudojamos viruso plitimui sustabdyti bei ASPĮ darbuotojų ir jose aptarnaujamų pacientų apsaugai.

Pilną dokumentą rasite čia.

2020-03-31 dieną Asociacija pateikė raštą Valstybinei ligonių kasai prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos (Nr. 11. "Dėl įtraukimo į ypač nukentėjusių verslo sričių sąrašą"). Rašte kalbama apie tai, kad nariai kreipiasi į asociaciją dėl susidariusios ypatingai sunkios finansinės situacijos dėl COVID-19. Dėl karantino paskelbimo, asociacijos nariai privalėjo sustabdyti visą planinę veiklą (kuri iki tol sudarė 100 % veiklos apimties). Dėl teisinio veiklos suvaržymo nuo karantino paskelbimo pradžios teikia tik būtinąją (ūmią, skubią) pagalbą ir dėl to patiria didelius nuostolius. Daugumos narių pajamos yra drastiškai sumažėjusios (90-100 %), o dalis asociacijos narių, teikiančių odontologijos, grožio chirurgijos ir pan. paslaugas visiškai sustabdė įstaigų veiklas. Raštu prašoma leidimo atidėti įmokų pagal PTŽSAĮ mokėjimą vėlesniam laikotarpiui, sumokant nesumokėtas įmokas lygiomis dalimis.

Pilną kreipimąsi galima rasti čia.

2020-03-27, aukščiau paminėtą raštą papildo dar vienas asociacijos kreipimasis į LR SAM ir Vyriausybę "Dėl privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų įtraukimo į COVID-19 infekcijos protrūkio Lietuvoje valdymo scenarijų rengimą ir įgyvendinimą". Dokumente rašoma, kad asociacijos nariai sunerimę, nes iki šiol neturi žinių apie galimas taikyti priemones, cituojant dokumentą, "jokių orientacinių gairių ar tikslesnių scenarijų / planų / nurodymų. Todėl teikiame mūsų aptartus konkrečius siūlymus, prašome juos apsvarstyti ir mus informuoti artimiausiu metu". Toliau dokumente aptarti keli scenarijai ir realios pagalbos priemonės, kurias siūlo asociacija, kaip kad:

  • informacijos sklaida ir pagalba rengiant planus, priimant operatyvius sprendimus.
  • Dėl tyrimų mėginių ėmimo ir COVID-19 testų atlikimo.
  • Dėl privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir paslaugų teikimo perorganizavimo bei valstybės užsakymo COVID-19 infekcijos sąlygoto karantino metu.

Rašte pažymima, kad teikiami siūlymai - preliminarūs, prašoma juos apsvarstyti, pagal galimybes - suderinti su turimais bei rengiamais šios ekstremalios situacijos valdymo scenarijais / planais bei juos kuo operatyviau iškomunikuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

Pilną dokumentą galima rasti čia.

Atsakydamas į šį raštą, asociacijos prezidentas 2020-03-23 dieną LR SAM pateikė papildomą informaciją (dokumentas "Dėl asmens apsaugos priemonių poreikio pateikimo ir leidimo suteikimo atlikti COVID-19 laboratorinius diagnostinius tyrimus."). Dokumente rašoma apie tai, kad asociacija ir jos nariai visomis išgalėmis kovoja su šia ypač pavojinga infekcija, tekia būtinąją medicinos pagalbą Lietuvos gyventojams LR teisės aktų nustatyta tvarka, glaudžiai bendradarbiaudami tarpusavyje bei su socialiniais partneriais. Taip pat, pabrėžiama, kad dauguma Asociacijos narių jau yra praktiškai išnaudoję sukauptų asmens apsaugos priemonių (toliau – AAP) rezervus ir, esant komplikuotoms galimybėms jas įsigyti rinkoje, susiduria su dilema - kaip užtikrinti nenutrūkstamą būtinosios ir skubiosios medicinos pagalbos teikimą pacientams, užtikrinant tiek asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, tiek jų aptarnaujamų pacientų apsaugą nuo COVID-19, t. y. nuo galimybės užsikrėsti bei užkrėsti vieniems kitus šia pavojinga koronovirusine infekcija. Atsižvelgiant į LR SAM Visuomenės sveikatos departamento 2020-03-18 dienos atsakymą, rašte identifikuoti asociacijos narių poreikiai ir prašoma pagalbos, aprūpinant įstaigas AAP pagal jų atsiųstus 1 mėn. trukmės laikotarpio poreikius.

Pilną raštą rasite čia .

Atsižvelgiant į šį raštą, vakar (2020-03-18 d.) asociaciją pasiekė LR SAM Visuomenės sveikatos departamento atsakymas (Nr. (10.23.4.-41) 10 -1820, kuriame SAM dėkoja tiek asociacijai, tiek LPSPĮ už indėlį, prisidedant prie COVID-19 plitimo prevencijos Lietuvoje. Taip pat, atsakyme buvo teigiama, kad siekiant "įvertinti galimybes dėl privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis, prašome pateikti šių priemonių poreikius pagal jį identifikavusias įstaigas." (Patį dokumentą rasite čia ).

Šį asociacijos prezidento kreipimąsi 2020-03-16 dieną papildė dar vienas kreipimasis "Dėl paslaugų teikimo apribojimo išaiškinimo bei atsakymo į asociacijos raštą nr. 7 ,,Dėl bendradarbiavimo suvaldant COVID-19 viruso plitimą bei aprūpinimo Lietuvos privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmens apsaugos priemonėmis“ (dokumento projektą rasite čia ).

Juo prašoma išaiškinti, kokiais kriterijais turi vadovautis asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, organizuojant atitinkamai stacionarinių bei ambulatorinių paslaugų teikimą ar neteikimą (atidėjimą) pacientams. Taip pat, prašoma patvirtinimo, kad privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, vadovaujantis LRV nutarimu, tame tarpe būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, būtų apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų ar kitų finansavimo šaltinių (rezervų, kt.). Tuo pačiu raštu prašoma informuoti, ar bus praplėstas asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms yra leidžiama atlikti COVID-19 laboratorinius tyrimus, sąrašas, suteikiant galimybę ir privačioms medicinos įstaigoms bei privačioms laboratorijoms atlikti minėtus tyrimus.

Šiuo raštu asociacijos prezidentas prašo informuoti, kokie sprendimai priimti, priimami ar artimiausiu metu bus priimti, siekiant užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigose (valstybinėse, privačiose) dirbančių darbuotojų apsaugą nuo COVID-19 infekcijos, juos aprūpinant šiuolaikinėmis, saugą užtikrinančiomis apsaugos priemonėmis (kaukėmis, respiratoriais, chalatais, kombinezonais, veido apsaugos skydeliais / akiniais, kt.) arba tarpininkaujant šių priemonių įsigijimui palankiomis kainomis, konsoliduojant Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų poreikius bei vykdant didelės apimties pirkimus.

2020 m. kovo 5-ąją dieną, asociacijos prezidentas Laimutis Paškevičius kreipėsi į SAM ir gerb. ministrą A. Verygą oficialiu raštu "Dėl bendradarbiavimo suvaldant COVID-19 viruso plitimą bei aprūpinant Lietuvos privačias asmens sveikatos priežiūros įstaigas asmens apsaugos priemonėmis".

Prezidentas rašte pabrėžė, kad atsakingos ir aktyviai veikiančios asociacijos narės pagal išgales imasi visų įmanomų viruso plitimo prevencijos veiksmų, (pavyzdžiui, SAM ir jos įgaliotų institucijų parengtos informacijos sklaidos, informavimo pacientų apie apsaugos priemones, jų veiksmingą ir atsakingą naudojimą, gyventojų atsakingą elgseną epidemijos metu; sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo, užtikrinant SAM rekomendacijų vykdymą, rizikos zonų dezinfekcijos ir kita.) Taip pat, asociacijos kreipimesi, L. Paškevičius pasiūlė susitikti su SAM atstovais, atsakingais už COVID-19 viruso plitimo rizikos suvaldymą, siekiant aptarti priemones, kurias taikydami asociacijos nariai galėtų maksimaliai prisidėti tiek prevenciniais veiksmais, rengiantis galimam (potencialiam) šio viruso didelės apimties plitimui Lietuvoje, tiek suteikiant būtiną medicinos pagalbą Lietuvos gyventojams.

Tuo pačiu raštu, asociacijos prezidentas informavo SAM, kad į asociaciją kreipiasi jos nariai bei kitos Lietuvos privačios medicinos įstaigos su prašymu padėti įsigyti (ar tarpininkauti įsigyjant) šiuo metu labai trūkstamų asmens apsaugos priemonių apsisaugojimui nuo COVID-19 (veiksmingų kaukių, apsauginių kombinezonų, akinių, dezinfekcijos skysčių ir pan.) (patį dokumentą rasite čia ).