Dirbame jūsų labui

2020-04-2

Net ir karantino metu, stengiamės padaryti viską, ką galime jūsų labui. Nuotraukose - akimirkos iš posėdžių: užfiksuotas asociacijos valdybos virtualus posėdis bei konferencija su Vilniaus miesto savivaldybe ir SAM ekstremalių sveikatai situacijų valdymo centru.

Posėdžio metu, bendrais bruožais aptarta privačių medicinos įstaigų veikla. Tuo pačiu, analizuojami paslaugų teikimo perorganizavimo klausimai, valstybės institucijų nutarimų, įsakymų ir raštų įgyvendinimo problemos.

Apžvelgti privačių įstaigų aprūpinimo asmens apsaugos priemonėmis klausimai bei įmokų į žalos pacientų sveikatai fondą atidėjimo klausimas. Gavus VLK išaiškinimą, kad dalis įstaigų yra atleidžiamos, o dalis - ne, po pokalbio su SAM teisininkais, planuojama pakartoti raštą, siekiant, kad visos privačios įstaigos būtų atleistos.

, privačių medicinos įstaigų dalyvavimo COVID-19 protrūkio suvaldyme pagal įvairius scenarijus planai, ekonominės pagalbos privačioms medicinos įmonėms galimybes ir kita aktuali informacija.

Taip pat, siekiant operatyvumo, nuspręsta, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Asociacijos Valdybos nuotolinės konferencijos video pagalba bus organizuojamos kiekvieną antradienį, nuo 17 iki 18 val.

Tuo tarpu, video konferencijos metu, Asociacijos prezidentas su SAM viceministre sutarė, kad kitą savaitę video konferencijos su Asociacijos valdyba metu, bus aptartos privačios medicinos rolė dėl COVID-19 protrūkio esamo scenarijaus apimtimi bei simuliuojant, jeigu protrūkis būtų nevaldomas (Asociacija yra parengusi ir išsiuntusi raštą SAM, pateikiant konkrečius pasiūlymus).

Ir toliau dirbame jūsų labui.

Likite saugūs ir sveiki,