SKAITYKITE ČIA: Asociacijos darbai dėl COVID-19 pandemijos

2020-03-25

LPSPĮ asociacija nori informuoti asociacijos narius bei privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovus apie paskutinius dokumentus ir nutarimus, kuriuos priėmė LR SAM Visuomenės sveikatos departamentas. Pabrėžiama, kad dokumentai ir priimti nutarimai tiesiogiai liečia asociacijos narius.

2020 m. kovo 5-ąją dieną, asociacijos prezidentas Laimutis Paškevičius kreipėsi į SAM ir gerb. ministrą A. Verygą oficialiu raštu "Dėl bendradarbiavimo suvaldant COVID-19 viruso plitimą bei aprūpinant Lietuvos privačias asmens sveikatos priežiūros įstaigas asmens apsaugos priemonėmis".

Prezidentas rašte pabrėžė, kad atsakingos ir aktyviai veikiančios asociacijos narės pagal išgales imasi visų įmanomų viruso plitimo prevencijos veiksmų, (pavyzdžiui, SAM ir jos įgaliotų institucijų parengtos informacijos sklaidos, informavimo pacientų apie apsaugos priemones, jų veiksmingą ir atsakingą naudojimą, gyventojų atsakingą elgseną epidemijos metu; sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo, užtikrinant SAM rekomendacijų vykdymą, rizikos zonų dezinfekcijos ir kita.) Taip pat, asociacijos kreipimesi, L. Paškevičius pasiūlė susitikti su SAM atstovais, atsakingais už COVID-19 viruso plitimo rizikos suvaldymą, siekiant aptarti priemones, kurias taikydami asociacijos nariai galėtų maksimaliai prisidėti tiek prevenciniais veiksmais, rengiantis galimam (potencialiam) šio viruso didelės apimties plitimui Lietuvoje, tiek suteikiant būtiną medicinos pagalbą Lietuvos gyventojams.

Tuo pačiu raštu, asociacijos prezidentas informavo SAM, kad į asociaciją kreipiasi jos nariai bei kitos Lietuvos privačios medicinos įstaigos su prašymu padėti įsigyti (ar tarpininkauti įsigyjant) šiuo metu labai trūkstamų asmens apsaugos priemonių apsisaugojimui nuo COVID-19 (veiksmingų kaukių, apsauginių kombinezonų, akinių, dezinfekcijos skysčių ir pan.) (patį dokumentą rasite čia ).

Šį asociacijos prezidento kreipimąsi 2020-03-16 dieną papildė dar vienas kreipimasis "Dėl paslaugų teikimo apribojimo išaiškinimo bei atsakymo į asociacijos raštą nr. 7 ,,Dėl bendradarbiavimo suvaldant COVID-19 viruso plitimą bei aprūpinimo Lietuvos privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmens apsaugos priemonėmis“ (dokumento projektą rasite čia ).

Juo prašoma išaiškinti, kokiais kriterijais turi vadovautis asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, organizuojant atitinkamai stacionarinių bei ambulatorinių paslaugų teikimą ar neteikimą (atidėjimą) pacientams.Taip pat, prašoma patvirtinimo, kad privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, vadovaujantis LRV nutarimu, tame tarpe būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, būtų apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų ar kitų finansavimo šaltinių (rezervų, kt.). Tuo pačiu raštu prašoma informuoti, ar bus praplėstas asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms yra leidžiama atlikti COVID-19 laboratorinius tyrimus, sąrašas, suteikiant galimybę ir privačioms medicinos įstaigoms bei privačioms laboratorijoms atlikti minėtus tyrimus.

Šiuo raštu asociacijos prezidentas prašo informuoti, kokie sprendimai priimti, priimami ar artimiausiu metu bus priimti, siekiant užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigose (valstybinėse, privačiose) dirbančių darbuotojų apsaugą nuo COVID-19 infekcijos, juos aprūpinant šiuolaikinėmis, saugą užtikrinančiomis apsaugos priemonėmis (kaukėmis, respiratoriais, chalatais, kombinezonais, veido apsaugos skydeliais / akiniais, kt.) arba tarpininkaujant šių priemonių įsigijimui palankiomis kainomis, konsoliduojant Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų poreikius bei vykdant didelės apimties pirkimus.

Atsižvelgiant į šį raštą, vakar (2020-03-18 d.) asociaciją pasiekė LR SAM Visuomenės sveikatos departamento atsakymas (Nr. (10.23.4.-41) 10 -1820, kuriame SAM dėkoja tiek asociacijai, tiek LPSPĮ už indėlį, prisidedant prie COVID-19 plitimo prevencijos Lietuvoje. Taip pat, atsakyme buvo teigiama, kad siekiant "įvertinti galimybes dėl privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis, prašome pateikti šių priemonių poreikius pagal jį identifikavusias įstaigas." (Patį dokumentą rasite čia ).

Atsakydamas į šį raštą, asociacijos prezisentas 2020-03-23 dieną LR SAM pateikė papildomą informaciją (dokumentas "Dėl asmens apsaugos priemonių poreikio pateikimo ir leidimo suteikimo atlikti COVID-19 laboratorinius diagnostinius tyrimus."). Dokumente rašoma apie tai, kad asociacija ir jos nariai visomis išgalėmis kovoja su šia ypač pavojinga infekcija, tekia būtinąją medicinos pagalbą Lietuvos gyventojams LR teisės aktų nustatyta tvarka, glaudžiai bendradarbiaudami tarpusavyje bei su socialiniais partneriais. Taip pat, pabrėžiama, kad dauguma Asociacijos narių jau yra praktiškai išnaudoję sukauptų asmens apsaugos priemonių (toliau – AAP) rezervus ir, esant komplikuotoms galimybėms jas įsigyti rinkoje, susiduria su dilema - kaip užtikrinti nenutrūkstamą būtinosios ir skubiosios medicinos pagalbos teikimą pacientams, užtikrinant tiek asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, tiek jų aptarnaujamų pacientų apsaugą nuo COVID-19, t. y. nuo galimybės užsikrėsti bei užkrėsti vieniems kitus šia pavojinga koronovirusine infekcija. Atsižvelgiant į LR SAM Visuomenės sveikatos departamento 2020-03-18 dienos atsakymą, rašte identifikuoti asociacijos narių poreikiai ir prašoma pagalbos, aprūpinant įstaigas AAP pagal jų atsiųstus 1 mėn. trukmės laikotarpio poreikius.

Pilną raštą rasite čia .

2020-03-27, aukščiau paminėtą raštą papildo dar vienas asociacijos kreipimasis į LR SAM ir Vyriausybę "Dėl privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų įtraukimo į COVID-19 infekcijos protrūkio Lietuvoje valdymo scenarijų rengimą ir įgyvendinimą". Dokumente rašoma, kad asociacijos nariai sunerimę, nes iki šiol neturi žinių apie galimas taikyti priemones, cituojant dokumentą, "jokių orientacinių gairių ar tikslesnių scenarijų / planų / nurodymų. Todėl teikiame mūsų aptartus konkrečius siūlymus, prašome juos apsvarstyti ir mus informuoti artimiausiu metu". Toliau dokumente aptarti keli scenarijai ir realios pagalbos priemonės, kurias siūlo asociacija, kaip kad:

  • informacijos sklaida ir pagalba rengiant planus, priimant operatyvius sprendimus.
  • Dėl tyrimų mėginių ėmimo ir COVID-19 testų atlikimo.
  • Dėl privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir paslaugų teikimo perorganizavimo bei valstybės užsakymo COVID-19 infekcijos sąlygoto karantino metu.

Rašte pažymima, kad teikiami siūlymai - preliminarūs, prašoma juos apsvarstyti, pagal galimybes - suderinti su turimais bei rengiamais šios ekstremalios situacijos valdymo scenarijais / planais bei juos kuo operatyviau iškomunikuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

Pilną dokumentą galima rasti čia.

Asociaciją pasiekus naujienoms ir žinioms, įsipareigojame jus informuoti.

Išlikite sveiki,