dializesasociacija

Privačių dializės įstaigų asociacija

Nidos g. 3A, Klaipėda, LT5802

Tel.nr. +3700 611 27316

El.paštas: asta.kantoraviciene@diaverum.com

HD centrai išsidėstę visuose Lietuvos rajonuose, taigi ši gyvybiškai reikalinga procedūra tampa prieinama kiekvienam pacientui. Informacija ateityje bus pildoma nario iniciatyva.