diga

Diagnostikos ir gydymo įstaigų asociacija

Tilžės g. 67-17,Šiauliai,
Tel nr. +370 685 20475; +370 686 62 078

El. paštas: digasociacija@gmail.com

Asociacijos DIGA (Diagnostikos ir gydymo įstaigų Asociacija) atstovauja narių ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų bendriems veiklos interesams, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų sektoriaus veiklos aplinką.

Asociacija veiklą pradėjo 2012-04-24.

PAGRINDINIAI TIKSLAI

Mūsų asociacijos pagrindiniai tikslai:

  • gerinti šeimos medicinos institucijos įvaizdį Lietuvos Respublikoje;
  • tenkinti narių ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų informacinius verslo poreikius, sukuriant tam skirtą efektyvią informacijos sklaidos ir mainų aplinką;
  • stiprinti Asociacijos ryšius su kitomis šakinėmis ir regioninėmis asociacijomis Lietuvoje bei užsienyje ir plėtoti bendrą veiklą;
  • skatinti narių ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą sveikatos politikos, verslo, inovacijų, socialinio dialogo ir kitose srityse.